HET MOOIE
GARDAMEER

SOLFERINO

 

 

 

De Slag bij Solferino vond, gelijktijdig met de Slag om San Martino, plaats op 24 juni 1859 en resulteerde in de overwinning van de alliantie van het Franse leger onder Napoleon III en het Sardijnse leger onder Victor Emmanuel II (samen bekend als de Frans-Sardijnse Alliantie) op het Oostenrijkse leger onder commando van keizer Frans Jozef I (de echtgenoot van keizerin Sissi). Meer dan 200.000 soldaten vochten in deze belangrijke slag, de grootste sinds de Slag bij Leipzig uit 1813. Er waren ongeveer 100.000 man Oostenrijkse troepen en een gecombineerd totaal van 118.600 man Franse en Piëmontees-Sardijnse troepen. Na deze slag onthield de Oostenrijkse keizer zich van het directe commando over het leger.
De Slag bij Solferino was een beslissende slag in de Tweede Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog, een cruciale stap in het Italiaanse Risorgimento, de eenwording van Italië. De geopolitieke context voor de oorlog was de nationalistische strijd voor eenwording van Italië, lang verdeeld tussen Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, de Pauselijke Staat en enkele kleine onafhankelijke staten. De veldslag vond plaats in het gebied rondom de dorpen Solferino en San Martino della Battaglia, gelegen in de heuvels ten zuiden van het Gardameer.
De slag duurde meer dan negen uur en resulteerde in meer dan 3.000 gedode Oostenrijkse soldaten, 10.807 gewonden en 8.638 vermisten of gevangenen. De alliantie van Frankrijk en Sardinië telde in totaal 2.492 gedode soldaten, 15.512 gewonden en 2.922 gevangenen of vermisten. Verslagen van gewonde of stervende soldaten die werden neergeschoten of gespiest met een bajonet aan beide zijden droegen nog bij aan de gruwelijkheden. Uiteindelijk waren de Oostenrijkers gedwongen hun positie op te geven, en het Frans-Sardijnse leger behaalde een tactische, doch kostbare overwinning. De Oostenrijkse nederlaag wordt algemeen toegeschreven aan het geringe tactische inzicht van de - toen nog jonge - Oostenrijkse keizer.

De Zwitser Henri Dunant was een ooggetuige van het menselijk leed dat de Slag bij Solferino had teweeggebracht en schreef zijn ervaringen neer in Een herinnering aan Solferino.
Copyright (c) 2004 2021   |  Caravan-Gardameer.nl